แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก (ศาลเทพารักษ์ประจำหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565 เขียนโดย Admink 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงประตูรั้วเหล็กรางเลื่อนทางเข้าออกสำนักงานเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565 เขียนโดย Admink 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565 เขียนโดย Admink 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โรงผลิตน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2565 เขียนโดย Admink 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2565 เขียนโดย Admink 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2565 เขียนโดย Admink 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าริมทางสาธารณประโยชน์ บ้านแม่มาลัย หมู่ที่ 2 ตำบลขี้เหล็ก ตามโครงการเทศบาลตำบลสันมหาพนเมืองงาม ริมทางน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2565 เขียนโดย Admink 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าริมทางสาธารณประโยชน์ บ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก ตามโครงการเทศบาลตำบลสันมหาพนเมืองงาม ริมทางน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566 เขียนโดย Admink 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าริมทางสาธารณประโยชน์ บ้านห้วยฮ่าง หมู่ที่ 10 ตำบลสันมหาพน ตามโครงการเทศบาลตำบลสันมหาพนเมืองงาม ริมทางน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2565 เขียนโดย Admink 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าริมทาง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2565 เขียนโดย Admink 22
Saturday the 4th. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.