การประเมินประสิทธิภาพ อปท. ปี 2560

การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560

 

 

 

Friday the 5th. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.