ประชาสัมพันธ์ชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

ตอนที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

.

 

ตอนที่ 2: SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)

 

 

ตอนที่ 3: SDGs กับเยาวชน

 

 

ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ

 

 

ตอนที่ 5: SDGs กับความหลากหลายทางเพศ

 

 

ตอนที่ 6: SDGs กับเกษตรกร

 

 

ตอนที่ 7: SDGs กับชีวิตคนเมือง

 

 

ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง

 

 

Sunday the 27th. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.