ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan)

     กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) ขึ้น เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข้อมูล การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์ อันจะเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรมมทางไซเบอร์

   จึงขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) เพื่อแจ้งบุคลากรและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฯ ได้จากแพลตฟอร์มของ Play Store และ App Store โดยค้นหาคำว่า รู้ทัน หรือ Rootan

Sunday the 27th. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.