ติดต่อเทศบาลตำบลสันมหาพน

สถานที่ที่ตั้งของเทศบาลตำบลสันมหาพน

 

แผนที่ : GOOGLE MAP

 

ที่อยู่ : 999 หมู่ 7 (บ้านปากทาง) ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150


  

     เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-471-267

                                                ต่อ  16  สำนักปลัด

                                                ต่อ  11  กองคลัง

                                                ต่อ  18   - กองคลัง (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

                                                ต่อ  19   - กองคลัง (งานพัฒนารายได้)

                                                ต่อ  15  กองช่าง

                                                ต่อ  25  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                ต่อ  26  กองการศึกษา

                                                ต่อ  17  กองสวัสดิการสังคม

     เบอร์โทรสาร (FAX) : 053-471-400

 

     เบอร์โทรศัพท์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 053-471-341

     เบอร์โทรศัพท์งานกู้ชีพ                                      : 053-470-418

 


     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน       : 053-106-532

     โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน                      : 053-106-431

 


 

ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Social media

 

Facebook : เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

Youtube  : เทศบาลตำบลสันมหาพน


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2023 เทศบาลตำบลสันมหาพน. สงวนลิขสิทธิ์.
๙๙๙ หมู่ ๗ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐
Saturday the 4th. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.